MESAJUL DIRECTORULUI

     Mediul  vocațional european și mondial se află în fața unor transformări majore, care impun o schimbare de paradigmă în ceea ce privește modul în care colegiile trebuie să se raporteze la nevoile societății, cu implicații directe asupra capacității de asigurare a unui nivel calitativ ridicat al activităților educaționale și de pregătire profesională prin ACCES, RELEVANȚĂ, CALITATE, CUNOAȘTERE și INOVARE.

     În numele comunității elevilor și profesorilor Colegiului nostru, vă invit să parcurgem împreună un scurt și dens itinerar intelectual. Veți descoperi la capătul acestei ,, călătorii” o parte din cultura unei țări, reverberînd tradițiile și împlinirile prezente europene, concentrate în geneza și evoluția instituției vocațional/tehnice moderne de tip european.

     Format intr-un timp al efervescenței politice a anilor 50 și emulației marilor idei europene postmoderniste, Colegiul Politehnic din Chișinău a constituit un liant între valorile umaniste ale societății civilizate occidentale și avantajele spirituale împărtășite de oamenii locului. Treptat, Colegiul nostru a devenit un forum al ideilor libere, o comuniune a educației în spiritul adevărului, binelui și frumosului și un reper emblematic al acestui spațiu. Eliberat de constrîngerile sistemului totalitar, comunitatea noastră profesională reconstruiește de aproape două decenii vocația formativă a caracterelor, cu perseverență în transmiterea creatoare a cunoașterii înalte și cu respect pentru miraculoasa diversitate a lumii. 

     Astăzi, cu cele șapte specialități ale sale, Colegiul Politehnic din Chișinău oferă tinerilor cu minți iscoditoare o largă diversitate a programelor de studii care să le deschidă calea spre împlinire personală și recunoaștere socială. Într-o lume caracterizată de rapide și profunde schimbări, în care cunoștințele  sunt bunul cel mai de preț, Colegiul Politehnic din Chișinău își propune să sporească flexibilitatea învățării, să creeze oportunități pentru dezvoltarea intelectuală și profesională a elevilor săi, să faciliteze învățămîntul de  calitate și să contribuie la ridicarea culturală  și economică a societății.

     Grație  performanțelor de pînă acum, Colegiul nostru a devenit partenerul pestigioaselor instituții din țară și participă activ la dezvoltarea Spațiului Național al Învățămîntului Vocaționa/Tehnicl. Pregătit să-și asume cu încredere căile nebănuite ale viitorului, Colegiul Politehnic din Chișinău așteaptă, receptiv la tot ce-i nou, pe tinerii studioși și profesorii de pretutindeni.

     În plus, piața  forței de muncă caută absolvenți cu o orientare mult mai accentuată spre rezolvarea creativă a problemelor practice, iar direcționarea activităților de instruire în specialitate înspre aspecte aplicative, care să conducă la parteneriate reale cu agenții economici, este o necesitate așteptată de evoluția finanțării granturilor și proiectelor din fonduri publice naționale și europene.

     De asemenea, prin specificul său, Colegiul  noastru  va trebui să fie creativ și în ceea ce privește oferta înspre mediul socio-economic, atît în planul instruirii, al serviciilor cu caracter de consultanță și de instruire aplicativă și inovare, cît și în planul unor acțiuni cu caracter social, de informare și educare a societății.Creșterea capacității de inovare a societății moldovenești depinde în un mod și de mediul vocațional/tehnic,  iar noi trebuie să demonstrăm în continuare că avem capacitatea și dorința de a avea un rol important pe această direcție.

     Misiunea asumată în Colegiu este de ,,a dezvolta valoarea în oameni, în procese și în produse”. În acest sens, ne dorim să dezvoltăm învățămînt și pregătire profesională avansată, la un înalt nivel de calitate, în domenii specifice, în context național și internațional, în concordanță cu necesitățile de dezvoltare intelectuală, profesională și socială ale fiecărui individ și ale societății moldovenești.

     Accentul, la nivelul misiunii, va trebui pus pe pregătirea profesională avansată, pe vizibilitatea internațională, pe inovare în colaborare cu mediul economic, pe orientarea mai accentuată a procesului de învățămînt înspre nevoile societății moldovenești. De asemenea, dorim deschiderea de noi forme de învățămînt la nivel vocațional/tehnic, inclusiv dezvoltarea învățămîntului on-line si dual  și a celui care are la bază standardele ocupaționale, cu scopul de a atrage noi segmente de elevi și pentru a transpune în practică la parametri superiori conceptul de învățare pe tot parcursul vieții, în spațiul din ce în ce mai competitiv al formării resursei umane înalt calificate și adaptate la noile  cerințe și rigorii de pe piața forței de muncă națională și europeană.

     Consecvent crezului său ,,Fides et Ratio”, Colegiul vă mulțumește Dumneavoastră, celor care-i împărtășiți bucuriile, și îndeamnă, cu gratitudine, pe cei aflați în expectativă, să-i încerce provocările.

 

 

 

  

Bun venit pe pagina noastră web!

                                                                                            DIRECTOR
                                                                                  Vasile VRÂNCEANU